Novus Denetim

Limited Şirket Kurma Adımları

LİMİTED ŞİRKET NEDİR?  

Limited Şirket Ortaklık Bilgileri

Limited  şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı altında kurulan, esas sermayesi belirli olup, ortaklarının; şirket borçlarından sorumlu olmaksızın sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve varsa yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu oldukları bir sermaye şirketidir.

Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir fakat bankacılık ve sigorta faaliyetlerinde bulunamazlar.

Limited şirket kurarken, ünvanında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunluluğuna dikkat etmek gerekir.

LİMİTED ŞİRKET KURMAK İÇİN İZLENEN YOLLAR

Limited şirket kurmak için (6102 sayılı yeni Türk ticaret Kanunu 'nun devreye girmesinden sonra -01.07.2013) bir gerçek veya tüzel kişinin varlığı yeterlidir.Bir başka deyişle evvelce limited şirket kuruluşunda en az 2 ortak gerekirken yeni kanunla tek ortaklı limited şirket kurmak mümkün hale gelmiştir. Ortakların sayısı elliyi aşamaz.

Limited şirket kuruluşunda ilk adım esas sözleşmenin hazırlanmasıdır.

Şirket sözleşmesinin, yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır. 

Limited şirket kurmak için gerekli en az sermaye onbin Türk Lirasıdır. Sermayenin 1\4 ünün tescilden önce bankaya yatırılması zorunludur. Geri kalan 3/4'ü ise şirketin kuruluşu esnasında taahhüt edilip, tescili izleyen 24 ay içerisinde ortaklar tarafından ödenmelidir.

Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye payının 25 TL ve katları olması gerekmektedir.

Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.

Ana sözleşmede tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.

TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

Limited şirket kurma adımları nda esas sözleşme hazırlanmış ve sermayenin minimum ¼ ödemesi gerçekleşmiş ise artık sırasıyla ticaret sicil ve bağlı bulunulan vergi dairesinde kayıt olma işlemlerine geçilebilir. Bu konularda gerekli evrak ve doküman akışı, şirketin kuruluşunu gerçekleştirecek mali müşavir tarafından takip edilir.Eğer işlemlerde bir sorun yaşanmaz ise limited şirket kurmak, en fazla bir hafta içinde ticari faaliyetine başlar hale gelebilecek şekilde basitleştirilmiştir

Kurulan limited şirkete vergi numarası alındıktan sonra defter tasdikleri ve irsaliye, fatura vb. resmi belgelerin basımı yaptırılabilir.Artık ticari faaliyetleriniz için ihtiyacınız olan limited şirketin kuruluşu gerçekleşmiştir, işlerinizde kolaylıklar dileriz.

limited şirket nasıl kurulur