• Tek düzen hesap planı ve VUK çerçevesinde ticari muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi uygulamaları,
 • Cari hesap, stok ve finansman yönetimi hizmetleri,
 • Vergi ve SGK beyanlarının yasal mevzuata uygun olarak ve süresi içersinde hazırlanması, beyanlarının yapılması
 • Aylık ücret bordrolarının yasal mevzuata uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler,net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordrolamaya ilişkin her türlü raporlamanın yapılması
 • Sosyal Güvenlik ve İş Kanununa uygun danışmanlık hizmetleri,
 • TMS ve UFRS ye göre mali tabloların hazırlanması ve raporlanması işlemleri,
 • Muhasebe ve finansman konularında tam kapsamlı outsourcing hizmetleri,
 • KDV çözümleri, planlaması ve KDV iadesi işlemleri,
 • Vergi ve gümrük uyuşmazlıklarında destek hizmetleri,
 • Sanayi sicil belgesi, kapasite raporu vb. belgelerin alınması, takibi ve yenilenmesi hizmetleri,
 • Şirket kuruluşu, hisse devri, şube açılışı, kapanışı, hisse devri, hisse basımı, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, ana sözleşme tadil, genel kurul, birleşme, bölünme, devir ve tasfiye hizmetleri,
 • Serbest Bölgelerde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri gibi özellikli alanlarda şirket kuruluşları, devlet teşviklerinden yararlanma konularında mali danışmanlık hizmetleri,
 • Vakıf ve derneklerin kuruluşları, bağış, hibe ve vergilerinin yönetimi.

Diğer Hizmetlerimiz

Vergi Danışmanlığı

Bireysel ve Kurumsal vergi danışmanlığı, vergi yönetim hizmetleri, Yabancı yatırımcılara yerel ve uluslararası...

DAHA FAZLA

Yönetim Danışmanlığı

Bütçeleme, bütçe kontrol, maliyet kontrol, muhasebe ve iç denetim gibi sistemlerin şirketlere uyarlanması ve yönetimi...

DAHA FAZLA

Eğitim ve İş Geliştirme

Tek düzen hesap planı ve VUK çerçevesinde ticari muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi...

DAHA FAZLA