• Bütçeleme, bütçe kontrol, maliyet kontrol, muhasebe ve iç denetim gibi sistemlerin şirketlere uyarlanması ve yönetimi,
 • Süreçlerle yönetim, iş süreçlerinin analizi ve optimum yönetsel yapının konfigürasyonu,
 • Yeniden yapılanma ve kurumsallaşma süreçlerinin yönetimi,
 • Norm kadroların oluşturulması, iş tanımlarının hazırlanması, işe uygunluk analizleri
 • Performans ve kapasite yönetimi,
 • Problem yönetimi,
 • SWOT  (Fırsat ve risk ) analizleri,
 • Türkiye'de çalışan yabancı personel ve yöneticilerin çalışma izinleri ve vergi danışmanlığı,
 • Yabancı yatırımcılar için Türkiye'de ,gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi,
 • Mali analiz, fizibilite raporları hazırlanması ve yatırım projelerinin değerlendirilmesi,
 • Proje ve şirket bazlı destek ve hibe olanaklarının araştırılması ,
 • Mali Tabloların ve faaliyet raporlarının yönetim muhasebesi ilkeleri çerçevesinde hazırlanması, analizi ve yorumlanması,
 • Due Diligence ( işletme bilançosunun bugünkü değerinin hesabı), şirket değerlemeleri, şirket satma, satın alma danışmanlığı

Diğer Hizmetlerimiz

Kurumsal Muhasebe Uygulamaları

Tek düzen hesap planı ve VUK çerçevesinde ticari muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi uygulamaları...

DAHA FAZLA

Vergi Danışmanlığı

Bireysel ve Kurumsal vergi danışmanlığı, vergi yönetim hizmetleri, Yabancı yatırımcılara yerel ve uluslararası...

DAHA FAZLA

Eğitim ve İş Geliştirme

Tek düzen hesap planı ve VUK çerçevesinde ticari muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi...

DAHA FAZLA