Bunları Bilelim

Asgari Ücret

Brüt Ücret 6.471,00 TL SSK Primi İşçi Hissesi 905,94 TL İSP İşçi Hissesi 64,71 TL Gelir Vergisi Matrahı 0 Gelir Vergisi 0 Asgari geçim indirimi 0 Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV 0 Damga Vergisi 0 ...

Binek Araç Gider ve Amortisman Sınırı

2021 ve 2022 Yılları Binek Otomobil Gider Kısıtlaması Karşılaştırmalı Tablosu İŞLEM 2021 KISIT 2022 KISIT ÜSTÜ AYLIK ARAÇ KİRALAMA (KDV HARİÇ) 6.000 TL 8.000 TL K.K.E.G ÖTV+KDV GİDER YAZILMASI DURUMUNDA 150.000 TL 200.000 TL K.K.E.G ...

Fatura Düzenleme ve Demirbaş Sınırı

2022 Demirbaş ve Amortisman Sınırı Güncelleme tarihi: 3 Oca 2022 yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı (İKİBİNTL) 2000 TL olarak açıklandı, amortisman sınırı KDV Hariç tutarlar dikkate alınarak uygulanmaktadır. Gider Yazılabilecek Demirbaş Sınırı 2022 (2022 Amortisman Sınırı) Demirbaş ve Amortisman...

Gelir Vergisi Dilimleri

Gelir Vergisi Tarifesi 2022 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 32.000 TL...

Kıdem Tazminatı Tavanı

Vergi Sirküleri NO: 2022/16 KONU Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi (10.848,59 TL). Hatırlanacağı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı 06.01.2022 tarihli ve 27998389-010-06-02-854887 sayılı Genelge ile 01 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022 döneminde geçerli olan memur maaş katsayıların açıklamış ve ...