Bunları Bilelim

Asgari Ücret

Brüt Ücret 13.414,50 TL SSK Primi İşçi Hissesi 1.878,03 TL İSP İşçi Hissesi 134,15 TL Gelir Vergisi Matrahı 0 Gelir Vergisi 0 Asgari geçim indirimi 0 Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV 0 Damga Vergisi 0 ...

Binek Araç Gider ve Amortisman Sınırı

2022 ve 2023 Yılları Binek Otomobil Gider Kısıtlaması Karşılaştırmalı Tablosu İŞLEM 2022 KISIT   2023 KISIT   ÜSTÜ    AYLIK ARAÇ KİRALAMA (KDV HARİÇ) 8.000 TL 17.000 TL K.K.E.G ÖTV+KDV GİDER YAZILMASI DURUMUNDA 200.000 TL 440.000 TL K.K.E.G ...

Fatura Düzenleme ve Demirbaş Sınırı

2023 Demirbaş ve Amortisman Sınırı 2023 yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı (DÖRTBİNDÖRTYÜZ TL) 4.400 TL olarak açıklandı, amortisman sınırı KDV Hariç tutarlar dikkate alınarak uygulanmaktadır. Gider Yazılabilecek Demirbaş Sınırı 2023 (2023 Amortisman Sınırı) Demirbaş ve Amortisman sınırına ait bu...

Gelir Vergisi Dilimleri

Gelir Vergisi Tarifesi 2023 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Ücret Gelirleri İç...

Hizmet Erbabı Yemek İstisnası

1.7420 sayılı Kanun ile 322 ve 323 seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu düzenlemelerine göre 2023 yılında ⎯İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyip yemek hizmeti veren işletmelerde bu hizmetin sağlandığı durumlarda bu işletmelere yapılan ödemelerin her bir çalışan için çalışılan günl...

Damga Vergisi Tutarları

67 seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğ ile vergiye tabi kağıtların 2023 yılında tabi olacakları maktu damga vergisi tutarları arttırılmıştır. 2023 yılında beyannamelerden alınacak damga vergisi tutarları aşağıdaki gibidir. Bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, 1 Ocak 2023 ta...