Güncel Bilgi Notları

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle 5746 Sayılı Araştırma

3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre; 4691 sayılı Kanun kapsamında Teknoloji Ge...

Yabancı Para Nakdi Varlıkları 15 Milyon TL'yi Aşan Şirketler TL Kredi Kullanamayacak

Vergi Sirküleri 2022/86 Yabancı Para Nakdi Varlıkları 15 Milyon TL'yi Aşan Şirketler TL Kredi Kullanamayacak 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (BDDK) ile finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etki...

İhracat Bedelinin Bozdurulması

İhracat Bedelinin %25’inin Bankaya Bozdurulmasına İlişkin Zorunluluk %40’a Yükseltildi İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %25’inin İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması zorunluluğu 18.04.2022 tarihinden itibaren %25’ten %40’a yükseltilmiştir. Diğer taraftan Ukrayna ve...

İhracat ve Üretimden Elde Edilen Kazançlar Kurumlar Vergisi 1 Puan İndirim

İhracat ve Üretimden Elde Edilen Kazançlar İçin Kurumlar Vergisinin 1 Puan İndirimli Uygulanmasının Usul ve Esasları Belirlendi 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7351 sayılı Kanun ile; İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına Sanayi...

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması ve İhracat Bedeline Göre İade Uygulaması Getirildi Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle getirilen yeni uygulamalar özetle aşağıdaki gibidir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında daire ve arsa tesliminde emsal bedelin hesab...