Novus Denetim
< Özel Sirküler : Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları
20.12.2016 11:02

Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında E-Fatura Düzenlemesi Zorunluluğu Tarihi 1 Temmuz 2017'ye Ertelendi.